Voorbereiding

De uitvaart is meestal gepland vier tot zes dagen na de dag van overlijden.

Doodenzorg Uitvaartverzorging regelt eerst alle dingen die direct geregeld moeten worden. Daarna komen andere zaken aan de orde. Waar meer tijd voor nodig is, zoals een dienst vanuit een kerk of aula. De dominee neemt contact op met de familie en bespreekt het thema en de inhoud van de dienst. Samen zullen zij de liederen en het schrift gedeelte voor de dienst uitzoeken of waren al aangegeven door de overledene. Ook kan in samen spraak met de dominee een taak weggelegd zijn voor de familie.

Joke_van_der_Heden_van_der_Poel_a_292