Opbaren en afscheid nemen

Thuis opbaren is enerzijds een persoonlijke keuze en anderzijds een keuze die te maken heeft met wat de nabestaanden willen en kunnen. Een thuis opbaring betekent dat het lichaam in een vertrouwde omgeving blijft, te midden van alle dierbaren die afscheid komen nemen. Thuis opbaren kan ook betekenen opbaren in het huis van een van de kinderen of bij een broer of zus, soms is het verzorgingshuis of verpleeghuis het laatste “thuis” geworden en kan de opbaring daar plaatsvinden.

Er kan in bed opgebaard worden, op een baar plank, of in de kist. Een baar plank is als het ware de bodem van een kist  met een korte opstaande rand. Voor iedere situatie bestaat een specifieke koeling.

Opbaren elders

Als opbaren thuis door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk is, dan kunt u kiezen voor een andere opbaar ruimte, zoals in woon-zorgcentrum “Rustoord,” een uitvaartcentrum, zaal/condoleance ruimte van de kerk, hier kunnen nabestaanden in alle rust, omringd met persoonlijke herinneringen, de dagen tussen overlijden en de uitvaart afscheid nemen.