Bespreking

390aOm alles in goede banen te leiden is naar ons idee een persoonlijk gesprek een eerste vereiste.

We beginnen met goed naar u/jullie te luisteren.

Zo kunnen wij ons goed inleven in de persoonlijkheid van de overledene en komen wij te weten

wat hij of zij voor u betekende en voor anderen.

Dan komen er ook voor u al veel antwoorden op uw vragen.

Dit persoonlijke contact met de nabestaanden is voor ons erg belangrijk.

Het zorgt voor een sfeer van vertrouwen en biedt de beste garantie dat alle wensen omtrent
de uitvaart goed tot hun recht kunnen komen.