Polissen van overledenen traceren

In praktijk blijven veel nabestaanden niet te weten bij wie ze aan kunnen kloppen om te ontdekken of de overledene verzekerd was. Het komt daardoor regelmatig voor dat nabestaanden een uitvaart volledig zelf betalen. Wanneer het geld dat in een levensverzekering zit, niet geclaimd wordt, wordt het namelijk ook niet uitgekeerd.

U kunt overigens kosteloos achterhalen of iemand een polis had, door contact op te nemen met de Nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars – website: www.vanatotzekerheid.nl

Zij helpen u graag verder om zoekgeraakte polissen van overledenen te traceren.

Dit verloopt via een aantal spelregels. Om informatie op te vragen, is het sowieso een voorwaarde dat u kind of partner van de overledene bent, erfgenaam van de overledene bent of wanneer u bent aangesteld als degene die de nalatenschap dient af te handelen (testamentair of notaris).

Daarna volgen er nog wat administratieve handelingen en ontvangt u alle beschikbare informatie. Deze procedure is gratis en duurt ongeveer drie maanden.