Persoonlijke uitvaart

Een ‘persoonlijke’ uitvaart is in onze branche in korte tijd een veel gebruikt woord geworden. Maar wat kunt u nu verstaan onder persoonlijke uitvaartzorg en een persoonlijk afscheid? In feite is dit heel eenvoudig. DZ Uitvaartverzorging ziet een persoonlijke uitvaart als een uitvaart die bij een bepaalde persoon of familie past.

Voor een persoonlijke uitvaart is het van groot belang om te luisteren en zo te ervaren wie de overleden persoon was. Door aan te sluiten bij de familie, voldoende tijd te nemen voor het gesprek, krijgt de uitvaartbegeleider van DZ Uitvaartverzorging een beeld van de overleden persoon. U kunt het ook beschouwen als het geleefde leven zichtbaar maken in de vorm van het afscheid.

DZ Uitvaartverzorging neemt graag de tijd om samen met families, met nabestaanden, te komen tot een persoonlijke uitvaart. Een uitvaart, die waardig is aan de overleden dierbare. Bij DZ Uitvaartverzorging kunt u dan ook rekenen op een persoonlijke dienstverlening, grote luisterbereidheid en flexibele ingesteldheid.

Wilt u in contact komen met onze uitvaartonderneming? Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op het nummer 0252 – 62 62 99 en 06 -53 50 37 14.