Het laatste afscheid in beeld…

Een uitvaart is emotioneel, beladen, bijzonder en uniek… Het komt anno 2020 regelmatig voor dat uitvaarten worden vastgelegd op foto of op video, soms op beide. Waarom horen we sommigen denken? Omdat foto’s en videobeelden het afscheid vorm kunnen geven. Een waardevol houvast. Het is een herinnering aan het afscheid aan een geliefde dierbare. Een afscheid beleven we veelal in een roes, een roes van intense verdriet. Na de begrafenis of crematie zijn er de kaarten. Het kan heel fijn zijn om ook zoiets tastbaars als foto’s of een uitvaartfilm te hebben.

Daarbij zijn kinderen soms te jong om een uitvaart bij te wonen. Als zij later vragen over de overleden dierbare hebben, is er een mogelijkheid om samen het afscheid te bespreken en te bekijken. En mochten bepaalde volwassenen niet naar de uitvaart kunnen komen (familieleden en/of vrienden die ziek zijn of in het buitenland wonend) dan kunnen zij dankzij de beelden alsnog een impressie van het afscheid krijgen.

Het vast laten leggen van een afscheid kunt u door een professionele uitvaartfotograaf/filmmaker laten doen. Vooraf kunt u met elkaar afspreken wat wel en niet gefilmd of gefotografeerd mag worden. Dit alles gebeurt uiteraard op onopvallende en respectvolle wijze.

Dergelijke foto’s of videobeelden kunnen bovendien helpen bij het verwerken van het intense verdriet…