Enkele handreikingen hoe om te gaan met rouw in uw omgeving

Wanneer iemand rouwt, gaat hij of zij door een zeer emotionele periode viagra im ausland kaufen. Het is voor rouwende mensen soms lastig om de draad van het gewone bestaan weer op te pakken. Getuige zijn, van het verdriet van een ander, laat niemand onberoerd. We willen graag helpen, maar weten niet altijd hoe. Daarom bij deze enkele handreikingen:

  • Vraag aan de rouwende waar hij of zij behoefte aan heeft.
  • Laat degene vertellen. En blijf dat doen, ook als iemand in herhaling valt en vaak dezelfde herinneringen wil delen.
  • Geef geen ongevraagde adviezen over bijvoorbeeld het uitzoeken (opruimen) van spullen van de overleden persoon.
  • Heb geduld met emoties. Elk mens uit zijn emoties verschillend.
  • Laat weten dat je graag wilt helpen met praktische zaken zoals koken en de was doen.
  • Wanneer de rouwende de verjaardag van de overleden persoon nadert, geef diegene dan wat extra aandacht en tijd.

Mocht u merken dat iemand vast komt te zitten in het rouwproces, attendeer diegene er dan op dat er mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld deel te nemen aan wandelingen met lotgenoten. Ieder rouwproces is uniek.