Erfenis eerlijk verdelen

Ineens is daar een erfenis. Die dient te worden verdeeld, maar hoe geschiedt dat zo eerlijk als mogelijk? In praktijk kan dit best ingewikkeld zijn. Er ontstaan ruzies, omdat er geen testament is niet officieel bekend is wie de erfgenamen zijn. Maar liefst één op de drie families krijgt ruzie of woorden tijdens het verdelen van een erfenis. Het is als volgt: is er geen testament aanwezig, dan geldt de wet. De partner, de geregistreerde partner met kinderen, zijn degenen die als eerste in beeld komen. Wanneer deze ontbreken, komen broers en zussen in aanmerking.

De nalatenschap kan uit goederen bestaan. Maar het komt ook regelmatig voor dat een erfenis uit schulden bestaat. Ons advies: inventariseer welke (waardevolle) spullen verdeeld dienen te worden. Maak onderscheid tussen kostbare en emotioneel waardevolle voorwerpen. Doe dit samen met de familie. Zorg dat iedereen kan en neem ruim de tijd voor deze zaak. Bekijk tijdens deze bijeenkomst ook wat er aan banktegoeden en spaarpolissen zijn. Deze worden niet altijd in een testament vermeld.

Zoek vervolgens uit of er nog rekeningen open staan. Zijn er schulden of lopende abonnementen? Breng deze in kaart. Hieronder vallen: leningen, hypotheken, BKR, openstaande facturen en afrekeningen van creditcards.

Wie krijgt welk sieraad of schilderij? Sommige voorwerpen hebben een emotionele waarde. Ook hierbij is het zéér belangrijk dat het verdelen ervan in samenspraak verloopt. En in eerlijkheid. Wanneer velen een bepaald item willen hebben, kies dan voor een loting. Zolang er op een open een eerlijke manier wordt gecommuniceerd, kan het verdelen van een nalatenschap probleemloos verlopen. Mocht dit helaas niet lukken, dan kunt u altijd nog beroep doen op een gespecialiseerd erfrecht advocaat.