Digitale Nazorg

Als iemand is overleden, blijven er zowel tastbare als niet tastbare spullen over. Nabestaanden verdelen de tastbare items onder elkaar, maar hoe gaat met de digitale erfenis? Onze samenleving is gebaat bij digitale voorzorg bij leven én digitale nazorg na overlijden plus de juiste ondersteuning daarin.

Hierbij doelen we op alle foto’s, video’s, berichtjes op WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Instagram en mogelijk nog meer sociale kanalen. We staan er wellicht niet bij stil, maar wat gebeurt er met de digitale erfenis wanneer we er niet meer zijn. Of wat zouden we willen wat daar mee zou gebeuren…. Eigenlijk staat bijna niemand daarbij stil. Digitale voor- en nazorg is eigenlijk iets waar we allemaal over na zouden moeten denken.

Er zijn tegenwoordig meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in de digitale nazorg. Een ervan is www.digitalfuneralprofessionals.com Zij kunnen uw wensen over uw digitale nalatenschap regelen. Zo wordt er in samenspraak een digital life planning gemaakt waarin u aan kan geven welke nabestaanden later toegang krijgen tot uw data en accounts.